> DEPILEVE套裝產品 › 海泥護理套裝     +400克熱蠟機
  • KIT

    HKD $2,500.00

海泥護理套裝
    +400克熱蠟機
NTWPF3KIT

400克裝熱蠟機 1
膠原蛋白潤膚露200毫升 1
400克防污環紙圈
(50)
1
400克裝熱蠟容器 1
脫毛蠟罐手柄
(1)
1
巴拿芬清潔液220毫升 1
巴拿芬蠟面掃 1
機化泥專用身體掃 1
機化礦物泥
(1)
2